Meny Stäng

AFA Försäkring / Bättre beredd än rädd

Grafisk profil, tidnings- och bokproduktion | Våld på arbetsplatser ökar i Sverige liksom benägenheten att använda allt grövre våld. AFA Försäkring har forskat inom området och vårt uppdrag var att samla informationen, resultaten etc i en nationell informationskampanj. Syftet var att förmedla kunskaper och skapa diskussion och debatter på arbetsplatserna under parollen bättre Beredd än rädd.