Cisco / Att börja om

DR | 2014

Hur skulle världen se ut om vi började om från början? När Cisco skulle utveckla sin nya datacenterstandard valde de att börja om från början för att inte fastna i gamla invanda mönster. Resultat blev en IT-innovation som skakade om IT-branschen.

Så här blev annonsen som vi gjorde för att etablera deras nya tjänst Cisco UCS.

Läs mer på www.cisco.com