ABA

Varumärkesidentitet | 2015

Varumärkesidentitet och identitetsmanual för ABA. Världsledande på slangklämmor och en del av NORMA Group. På en marknad där produkterna kan upplevas relativt lika skapades i arbetet med identiteten nya bildvärldar och berättelser som sedan har kunnat användas i kommunikationslösningar i såväl traditionella media som digitalt.

ABA-9-1400pxABA-4-1400px

ABA-5-1400pxABA-10-1400px

ABA-2-1400px

 


Webb  |  aba.se
Norma ABB 5 1400px

 

ABA-18-1400px

Norma ABB 6 1400pxNorma ABB 7 1400pxNorma ABB 8 1400pxNorma ABB 9 1400px

ABA-20-1400px