10 procent extra / AFA försäkring

DR & Reklamlösning | 2014

Känner du till AFA Försäkring? Genom kollektivavtalen försäkrar de anställda inom den privata sektorn och kommuner, landsting och regioner. Idag omfattas mer än fyra miljoner människor av minst en av deras försäkringar. Försäkringarna gäller vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Och för det här uppdraget var det just föräldraledigheten som stod i centrum

Helt plötsligt kom det en ny försäkring som innebar att väldigt många svenskar hade rätt till 10 procent extra föräldrapenning. Det är ju inte alls så dåligt. Vi tog fram annonser och annat material för att informera Sveriges alla blivande föräldrar om den här strålande nyheten.

AFA_10procent_Poster

AFA_Apple1