AFA Försäkring / Digitalast i Sverige

Webb / Motion | 2014

AFA Försäkring är arbetsmarknadens försäkringsbolag. Genom kollektivavtalen försäkrar de anställda på kommuner, landsting och regioner, samt inom den privata sektorn. Som de flesta andra försäkringsbolag har de gått över till den digitala sidan och har en kundwebb där försäkringstagare och administratörer enkelt kan sköta sina försäkringsärenden. Dock finns det en specifik målgrupp som till stor del fortfarande använder pappersblanketter; nämligen Sveriges kommuner och landsting.

Vi skapade kampanjen Digitalast i Sverige, en utmaning med målet att få fler att skrota pappersblanketten och börja använda kundwebben. Vi tog hjälp av Surahammars kommun som var den kommun som var allra bäst på att använda kundwebben 2013. Utmaningen hålls på www.digitalastisverige.se med en frekvent uppdaterad topplista som huvudpunkt. På kampanjsidan finns även vår film som skickades ut till försäkringsadministratörer runt om i landet. Utmaningen pågår hela året men redan nu ser AFA Försäkring ett ökat kundwebbsanvändande bland Sveriges kommuner och landsting.