AFA Försäkring / Kundwebb 2014

Stop Motion | 2014

AFA Försäkring är arbetsmarknadens försäkringsbolag. Genom kollektivavtalen försäkrar de anställda inom den privata sektorn och anställda på kommuner, landsting och regioner. Det här jobbet för AFA Försäkring, kampanjen ’Digitalast i Sverige’, är en utmaning med målet att få fler att skrota pappersblanketten och börja använda deras kundwebb. Som en del i kampanjen producerade vi en film som visar hur man enklast blir digital och kan slänga alla pappersblanketter.

Läs mer om hela kampanjen här.