Cisco unboxing the future

Mässmonter | 2014

Konceptet bygger på ett antal lådor med inbyggda displays med ljud och bild. Varje display kan utnyttjas för att till exempel visa film, text eller ett twitterflöde. För att göra det mer konceptuellt använder vi oss även av fysiska föremål som har med filmerna från ”Tomorrow starts here” att göra. Med hjälp av lösningar från Spree finns möjlighet att filmerna kan styras av människorna i montern.

Cisco-TDC-2-1400px1

Cisco-TDC-3-1400px1

Ciscoutstallningar_måttskiss_01