Grafisk profil för Gar-Bo

Grafisk profil | 2014

Går du i husbyggarplaner? Om ja; lägg Gar-Bo på minnet. De är försäkringsbolaget som med sina försäkringar och tjänster ser till att husbygget går smidigare. Vårt första jobb med Gar-Bo, som är en ny kund för oss på Infobahn, var att uppdatera den grafiska profilen. Härligt att får börja i rätt ände, tycker vi!

Med den uppdaterade profilen ville vi framförallt mjuka upp och levandegöra Gar-Bo och deras tjänster. Försäkringsmarknaden har under året hårdnat så vårt mål är att göra Gar-Bo till det kundorienterade och okomplicerade valet.

Läs mer på www.gar-bo.se