Riksbankens Jubileumsfond / Årsberättelse

Tidnings- och bokproduktion | 2014/15

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Infobahn har tidigare skapat RJ:s grafiska profil och nu fick vi äntligen använda oss av den. Så här fin blev deras årsberättelse.