TaxiKurir och Taxi 020 / Taxi stories

Rekryteringskampanj | 2015 – 2016

För att stärka taxiyrket och hitta fler förare samarbetar TaxiKurir och Taxi 020 i kampanjen Taxi stories, vars nav är rekryterings- och informationssajten taxistories.se
Genom att lyfta taxiförarna i filmer där de själva berättar om sitt spännande jobb skapar vi trovärdighet och en verklig bild av taxiyrket och dess hjältar.

Kampanjen är även del i integrationsprojektet ”Resan börjar hos oss” som drivs internt på TaxiKurir och Taxi 020. Bolagens lyckade integrationsarbete lyfts på ett naturligt sätt fram i kampanjen inte minst genom de olika bakgrunder flera av huvudpersonerna, taxiförarna, har och hur de själva berättar om hur viktigt taxiyrket är som ett steg in i samhället.