TCO Development / A Better World

Stop Motion | 2015

TCO Development arbetar för mer hållbar utveckling inom IT. Det gör de främst via hållbarhetscertifieringen för IT-produkter, TCO Certified. Certifieringen omfattar åtta produktgrupper, bl a bildskärmar, bärbara datorer och smartphones.

Vi skapade denna film som förklarar hur TCO-certifieringen fungerar och varför vi måste bli mer hållbara i våra inköp av IT och elektronik.