Barnböcker på älvdalska

Älvdalens kommun

Wilum og Bellum är ett projekt från Älvdalens kommun, som syftar till att utveckla och bevara älvdalskan framför allt genom att väcka intresse och engagemang hos barn och unga. Baserat på material från Älvdalens kommun som bland annat innehåller illustrationer från lokala kreatörer har Infobahn formgivit två inbundna böcker samt en logotyp för projektet.

Årtal: 2021
Produkt: Bokproduktion
Tjänster: Design