Informationskampanj

Danfo erbjuder offentliga toaletter med kundanpassade lösningar. Deras mål är att addera trygghet och värde till det offentliga rummet.

UPPDRAG

Danfo har tagit fram en ny produkt som gör arbetsmiljön tryggare för alla som arbetar mot smuggling av narkotika. Hantering av svald narkotika har varit både mödosamt och obehagligt att hantera, dessutom förenat med hälsorisker för tjänstemän vid fängelser, flygplatser och gränsövergångar. NaRQ minimerar riskerna med en helt automatisk hantering av svald narkotika. Drogerna separeras från avfallet och desinficeras för att möjliggöra säker och effektiv hantering.

Vi fick i uppdrag att ta fram annonsering och film som berättar och informerar om NaRQ.

UTMANING

Det handlar om avföring och toaletter. Dessutom är produkten väldigt teknisk. Hur kan vi prata om fördelarna för användarna utan att gå in i obekväma detaljer?

LÖSNING

Kampanjen fokuserar på problemet som produkten löser samt att den verkar för en bättre arbetsmiljö. Med korta filmer i sociala medier och annonsering i branschpress.

Årtal 2022
Produkt Film, SoMe, Print
Tjänster Produktion