Prevent & Provide på Scanpack 2023

Eurostat skapar innovativa lösningar och skyddande förpackningar åt sina kunder.

UPPDRAG

Eurostat erbjuder ett unikt kretslopp för återvinning av sina förpackningar. Deras kunder har möjlighet att få använda förpackningar hämtade och återvunna. Eurostat är välkända i branschen, men saknar ett tydligt budskap för sitt erbjudande. Inför Scanpack 2023, en stor mässa i Göteborg, behövde de ett koncept som kommunicerar samt produktifierar deras hållbarhetserbjudande.

UTMANING

Att hållbarhet har seglat upp i toppen på så gott som alla företags agenda är ingen nyhet. Alla moderna företag måste också vara hållbara. Hur kan Eurostat bli trovärdiga i sitt hållbarhetsinitiativ samtidigt som de skapar ett attraktivt erbjudande till sina kunder?

LÖSNING

Hållbarhet är självklar del av Eurostats affärsidé. Tack vare en unik process hanterar de hela kedjan – från produktion, frakt, retur, återvinning till återbruk. På så sätt vet kunderna att de inte bara en garanterat säker, innovativ och behovsanpassad förpackning utan även en möjlighet att bli mer hållbara. Vi döpte erbjudandet till Prevent & Provide-deal samt skapade en kampanj som lanserade namnet och Eurostats medverkan på mässan.

Årtal 2022
Produkt Film, Print, Mässa, Design
Tjänster Varumärke, Kampanj, Koncept, Strategi