Änt­li­gen

Kam­pan­jen för anrika Gense 

Några år efter kro­nar­ving­ens födelse har konung­a­silv­ret Estelle kom­mit ut i butik. I kam­pan­jen togs det klas­siska temat med stor­ken upp. Genom annon­se­ring och sälj­stöd­jande akti­vi­te­ter i butik tog för­sälj­ningen fart och intres­set för att köpa den mest klas­siska av dop­gå­vor tog sig nedåt i ålder. Stor­ken kom på tredje plats i Svenska Design­pri­set i kate­go­rin Visual Mer­chan­di­sing. Tvåa i fol­kets röst!

År: 2015
Pro­dukt: Tryck­sa­ker, Design
Tjänster: Varu­märke, Kam­panj, Kon­cept, Design