Lifestyle Connect

Rekryteringskampanj

Lifestyle Mediapartner arbetar med värdeskapande B2B-försäljning och egenutvecklade produkter.

UPPDRAG

Lifestyle Mediapartner växer och behöver bli fler men rekrytering är resurskrävande. Därför är det viktigt med bra och långsiktiga matchningar. Detta arbete är ett första steg i samarbetet kring employer branding och rekrytering för att på lång sikt bygga varumärket. Vi fick i uppdrag att skapa en strategisk kommunikationsplattform för varumärket med fokus på sociala medier, huvudsakligen för employer branding och rekrytering.

UTMANING

Målgruppen är ung och drivkraftig, vilket också kan medföra att man lämnar snabbt eftersom det ofta finns en ny utmaning bakom hörnet. Hur hittar vi långsiktiga rekryteringar? Vi behöver hitta en balans mellan inspiration, drivkraft och ärlighet.

INSIKT

Det är inte självklart att den bästa säljaren är den med vassast armbågar. Snarare kanske det är den som med ödmjukhet och god mänskokännedom kan vinkla erbjudandet så att det passar kunden. Den som hittar rätt ton i samtalet och lyssnar på kundens behov och inte bara fokuserar på att få ut sitt budskap.

LÖSNING

Vi ska inte leta efter en säljare. Personen vi letar efter lyssnar först. Och pratar sedan. För prata kan de, om nästan vad som helst. De kan mycket om lite. Och det de inte kan än, det lär de sig av de människor de träffar (som andra kanske kallar för kunder). För de tycker om människor – och människor tycker om dem.

Årtal 2022
Produkt Affischering, SoMe, Film
Tjänster Kommunikationskoncept, Produktion, Fotografering