En japansk restaurang
på Kungsholmen

Visu­ell Iden­ti­tet & restau­rang­kon­cept för Lokal Izakaya.

Här tog vi fram ett kon­cept för restau­rang­ens inred­ning, webb, menyer och myc­ket mer.

Årtal: 2016
Pro­dukt:  Visu­ell Iden­ti­tet, Restaurangkoncept