Welcome to the World of Nynas

Nynas är ett annorlunda oljebolag som arbetar med varaktighet och hållbarhet. Att nyttja oljans fulla potential och skapa värdefulla tillämpningar för olika användare och för samhället högst prioriterat. Överallt omkring dig finns produkter och tjänster som har tillverkats – eller gjorts möjliga av Nynas
nafteniska och bitumen.

UPPDRAG

Uppdatera kommunikationskonceptet för produkten Bitumen, brett nog att kunna appliceras på olika marknader. Målet är att skapa ett koncept med en röd tråd som går att applicera på olika kanaler. Nynas vill markant skilja sig från sina konkurrenter.

UTMANING

Målet var att bygga ett koncept kring kommunikation av produktens värde, snarare än att visa själva produkten. Ytterligare utmaning var att hitta ett generellt koncept för Nynas alla värden utan att tappa den röda tråden.

LÖSNING

Nynas produkter är del av så mycket mer än vad många vet. Deras material finns i allt från vägar till konstgjort gräs. Genom att skapa en animerad version av världen kan vi samla alla Nynas produkter under ett och samma tak.

År: 2021
Produkt: Film
Tjänster: Varumärke, Kampanj, Koncept, Design