Remind Her

För­pack­nings­de­sign för Remind Her

Bröst­can­cer drab­bar många kvin­nor. Vi är glada över att vi fick bidra med en för­pack­nings­de­sign för två­len. Syf­tet är att lära känna sina bröst för att upp­täcka even­tu­ell can­cer. Remind­Her vann pri­set som “Årets Vara 2015” under Våga Vara Egen.

Årtal: 2015
Pro­dukt: Design, Pro­duk­tion