Spandex Takover

Spandex distribuerar material och utrustning från ledande varumärken för skylttillverkning, digitaltryck, fordonsfoliering, stenskottsskydd, grafisk produktion, interiör dekor och textilprint.

UPPDRAG

Kommunikation kring erbjudandet interiör och dekor har varit sparsam och det har varit svårt att kommunicera erbjudandet till rätt målgrupp. Spandex eftersökte en tydlig kommunikation av deras interiörerbjudande som skulle väcka intresse för nya sätt att inreda på.

UTMANING

Vi behövde med små medel skapa attitydförändring samt väcka inspiration hos målgrupper med förutfattade och vitt skilda åsikter om vår produkt: arkitekter, inredare och bostadsrättföreningar. Arkitekter och inredare kräver en stor attitydförändring för att se möjligheterna och kreativiteten med att inreda med folier. Den senare kräver större insatser och mediainvestering. Där behöver vi förmedla värdet av hållbarhet, kreativitet och stilkänsla.

LÖSNING

Med en fokuserad och nischad insats riktade vi kommunikationen mot BRF:er. Vi visade på produktens möjlighet till snabb förändring, med små och enkla medel. Kampanjen mot den primära målgruppen ska sedan i sin tur spilla över på fastighetsägare, byggherrar, kommuner. Vi gjorde film till sociala medier, web och dm.

Årtal 2022
Produkt Film, DM, SoMe
Tjänster Koncept, Produktion, Aktivering