ReThink, ReNew – Act Circular!

Kommunikations- och designkoncept för TMF till Stockholm Furniture & Light Fair.

Hållbarhet är inte längre ett val, utan ett måste. Cirkulära arbetsflöden kommer att generera nya affärsmöjligheter för möbelindustrin – något som i slutändan kommer att gagna hela branschen. Bransch- och arbetsgivarorganisationen Trä- och Möbelföretagen TMF arbetar konstant för att hitta nya metoder att utveckla industrins långsiktiga konkurrenskraft och lönsamhet. För Stockholm Furniture & Light Fair 2020 ville TMF fokusera på de nödvändiga omvandlingar branschen behöver göra samt de kommersiella fördelar som kommer av att arbeta enligt en cirkulär arbetsmodell.

Årtal: 2020
Produkt: Kommunikationskoncept, Monterdesign
Tjänster: Strategi, Design, Produktion

ReThink, ReNew – Act Circular!

Kommunikations- och designkoncept för TMF till Stockholm Furniture & Light Fair.

Hållbarhet är inte längre ett val, utan ett måste. Cirkulära arbetsflöden kommer att generera nya affärsmöjligheter för möbelindustrin – något som i slutändan kommer att gagna hela branschen. Bransch- och arbetsgivarorganisationen Trä- och Möbelföretagen TMF arbetar konstant för att hitta nya metoder att utveckla industrins långsiktiga konkurrenskraft och lönsamhet. För Stockholm Furniture & Light Fair 2020 ville TMF fokusera på de nödvändiga omvandlingar branschen behöver göra samt de kommersiella fördelar som kommer av att arbeta enligt en cirkulär arbetsmodell.

Årtal: 2020
Produkt: Kommunikationskoncept, Monterdesign
Tjänster: Strategi, Design, Produktion