Sinnesro med Flygt delar

Marknadsföringsmaterial till Xylems varumärke Flygt.
Vi gjorde en stor fotografering som filmning. Underlaget togs ut i taktiska enheter som filmer för annonsering i olika kanaler, säljmaterial men även för utbildning internt.
Årtal:2013
Produkt:Film, DR, Broschyrer, Rollup, Banners
Tjänster:Kommunikationkoncept, Produktion

Promo 1

Promo 2

Promo 3