Här finns vi

Bell­mans­ga­tan 2 / Söder Mälar­strand 21
118 20 Stockholm
08–446 67 30
info@infobahnsthlm.se

Vi är Infobahn

Gunilla Christi­ans­son

Kun­d­an­sva­rig / Affärsstrateg

gunilla@infobahnsthlm.se
Mobil: 070 835 44 30

Eme­lie Peder­sen Steen

Pro­duk­tions­le­dare

emelie@infobahnsthlm.se
Mobil: 072 001 18 21

Ola Går­de­vall

Kun­d­an­sva­rig

ola@infobahnsthlm.se
Mobil: 070 835 44 34

Terry Lee Fredin

Art Director

Annica Jacucci Wirensjö

Gra­fisk Desig­ner / Illustratör

Linda Jöngren

Gra­fisk Designer

Hen­ri­etta Lund­blad, AKA Ninni

Copy­wri­ter

Lou­ise Olsson

Pro­jekt­le­dare

louise@infobahnsthlm.se
Mobil: 072 709 98 89

Anette Tjern­berg

Eko­nomi