2Complete

Passion for work! Den passion och det engagemang som 2Completes
kunder och kandidater upplever varje dag, syns nu även i deras
grafiska profil och på deras hemsida. 

UPPDRAG

Som en del av ett förändringsarbete ville 2Complete se över sin varumärkesidentitet och uppdatera sin hemsida både tekniskt och visuellt. Vårt uppdrag blev att ta fram en ny grafisk identitet och design för kundens websida. Webbsidan skulle också struktureras om för att bli tydligare och enklare för kunder och konsulter att navigera på.

LÖSNING

Tillsammans med 2Complete arbetade vi fram en ny grafisk manual som inkluderade en ny logotype, mönstermanér och bildspråk. Den nya logotypen togs fram utifrån ledorden passion och hjärta, vilket resulterade i en flamma och ett hjärta som omfamnar ”2:an” i 2Completes logga. Den nya identiteten skulle också synas på webben. Vi strukturerade om webbplatsen och utformade en sitemap som tydligt speglade 2Completes passion för sitt arbete, och deras kunders affär. Logotyp och färgpalett applicerades också på webben tillsammans med en ny varumärkesfilm som lades högst upp på hemsidan.

UTMANING

Då det redan fanns en värdegrund och en strakt rotad identitet var en stor del av arbetet att hitta ett sätt att visualisera detta som alla kände igen sig i och kunde relatera till. Resultatet blev ett färgstarkt uttryck som tydligt visar 2Completes Passion for work!

Produkt Grafisk identitet, Webb, Film
Tjänster Design