Wilum og Bellum

Wilum og Bellum är ett projekt från Älvdalens kommun, som syftar till att utveckla och bevara älvdalskan framför allt genom att väcka intresse och engagemang hos barn och unga.

UPPDRAG

Älvdalskan talas idag av upp emot tretusen personer, framför allt i Älvdalens socken i norra Dalarna. Denna språkliga variant har traditionellt räknats som en svensk dialekt, men idag betraktas älvdalskan av många som ett eget nordiskt språk. I maj 2018 beviljade Arvsfonden ett treårigt projekt för älvdalskans bevarande. Projektet fick namnet Wilum og Bellum (= Vi vill och vi kan). Projektägare var Älvdalens kommun och samarbetspartner i projektet den ideella föreningen Ulum Dalska. Den primära målgruppen var barn och unga. Projektets mål var att bevara, revitalisera och utveckla älvdalskan så att den kan förbli ett levande språk i framtiden.

UTMANING

Materialet av illustrationer och berättelser som vi skulle utgå ifrån skilde sig stort i såväl illustrationsstil som textmängd. Vi behövde samla allt under en enhetlig form och som fungerade i större volym. Utbudet av typsnitt var också begränsat då älvdalskan har sina egna olika bokstäver.

Det var också en utmaning att skapa något som gör dagens barn nyfikna och intresserade av just Älvdalskan, som är ett ”minoritetsspråk”. Böckerna skulle även skapa ett lärande så tilltalande att någon kan tänka sig att ge bort i present för bevarande av språket. En samlingsvolym helt enkelt.

LÖSNING

Baserat på material från Älvdalens kommun, som bland annat innehåller illustrationer från lokala kreatörer, har Infobahn formgivit inbundna böcker samt tagit fram en logotyp för Willum Bellum. Projektet var extremt berikande och engagerande för alla oss som fick förmånen att arbeta med det och vi är väldigt nöjda och stolta över resultatet.

Produkt Bokproduktion
Tjänster Design