Hydroscand – Vi håller samhället i rörelse!

Vi växer med våra kunder och vår viktigaste uppgift är att underlätta deras vardag. Vi ser såväl personen framför oss som bolaget bakom och tillsammans guidar vi dem runt marknadens grynnor och lotsar dem framåt; idag, nästa vecka och in i framtiden. Tillsammans håller vi samhället i rörelse. Tillsammans är vi Hydroscand.

UPPDRAG

Vi skulle med hjälp av kommunikationskoncept positionera Hydroscand som innovativa, framåtlutade, hållbara och med ett öra, ständigt mot marken – en partner som man kan lita på! Kommunikationen fokuserade på nyttan och värdet med Hydroscands tjänster snarare än det fysiska resultatet. Kommunikationen skulle attrahera alla som kommer i kontakt med oss. Från externa kunder, våra kunders kunder, samarbetspartner till medarbetare och press och media.

LÖSNING

Lösningen blev ett paraply och fungerar som den röda tråden genom all kommunikation. Hydroscand – Vi håller samhället i rörelse! Det utformades för att fungera övergripande men även på tjänste- och produktnivå och för flera olika marknader.

UTMANING

Vi behövde hitta ett sätt att kommunicera vårt varumärkesbudskap som attraherar alla. Både externt och internt. Hydroscand har många tjänster som målgruppen inte har kännedom om eller är vana att använda sig av så ett beteendeförändringsarbete behövdes därför. Både externt och internt. Det var också viktigt att konceptet var flexibelt och kunde leva över tid.

Produkt Film, SoMe, Print
Tjänster Koncept, Produktion, Aktivering, Strategi