Varumärkesidentitet

Varumärkesidentitet och identitetsmanual för ABA.

ABA är världsledande på slangklämmor och en del av NORMA Group. På en marknad där produkterna kan upplevas relativt lika skapades i arbetet med identiteten nya bildvärldar och berättelser som sedan har kunnat användas i kommunikationslösningar i såväl traditionella media som digitalt.

Produkt: Grafisk profil, Reklamfilm, Hemsida, Trycksaker
Tjänster: Kommunikationskoncept, Film, Produktion

Reklamfilm

Varumärkesarbetet