Lagar för alla barns framtid

Oberoende tankesmedjan Tobaksfakta

Kampanjen #lagarförallabarnsframtid syftar till att uppmärksamma politiker och allmänhet på hur viktigt det är att hjälpa barn att säga nej till ett nikotinberoende. På kampanjens webbsida lagarforallabarnsframtid.se uppmanar vi folk att skriva på för en lagskiftning som skyddar barn mot nikontinberoende.

Årtal: 2021
Produkt: Film, Trycksaker
Tjänster: Kommunikationskoncept, SoMe, Film, Produktion